กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๓๒) อวยพรวันเกิด

"สุขสันต์ ให้สดใส

สุขฤทัย ชื่นชีวี

แข็งแรง พละดี

อายุมี ยั่งยืนนาน

ธนะ ให้มั่งมี

ยศศักดิ์ศรี มีสืบสาน

วันเกิด ให้ชื่นบาน

สานิตย์ท่าน สำราญใจ"

21/3/58

สุขสันต์วันเกิดพี่สานิตย์ เพื่อน นปส.55

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)