นิราศเมียนมาร์ (๘๒) มาตุภูมิ

163) บินไม่นาน ผ่านฟ้า มาถึงที่

แผ่นดินนี้ ที่หวง ห่วงเหลือแสน

มาตุภูมิ คุ้มเกล้า เราไทยแลนด์

อย่าดูแคลน แดนนี้ ที่คุ้มเรา

เดินทางกลับ ขับรถ กำหนดไว้

เดินทางไป ในที่ ไม่มีเหงา

เดินทางต่อ รอรับ กลับบ้านเรา

เดินทางเข้า เมืองตาก ที่จากไป

164) ถึงเมืองเก่า อโยธยา มาบอกกล่าว

นึกเรื่องราว ท้าวอดีต ขีดขานไข

ความรุ่งเรือง เมืองนี้ ศิวิไลซ์

ผดุงไทย ไว้ดี สี่ร้อยปี

ผ่านอ่างทอง มองหา ที่ว่าอ่าง

นาสองข้าง อ่างงาม ตามวิถี

ที่ราบลุ่ม คล้ายอ่าง สร้างข้าวดี

ท้องนานี้ ที่อร่าม นามอ่างทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)