สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘๘) มิตรภาพ

มิตรภาพเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ายิ้ม

"มิตรภาพ อาบแสงด้วยแรงรัก

เกิด ประจักษ์ภักดิ์ใจไม่เหหัน

จาก คนหนึ่งสู่คนหนึ่งคิดถึงกัน

สิ่งเล็กเล็ก แบ่งปันให้กันไป

ที่ เริ่มต้นค้นหาคำว่าเพื่อน

เรียก ย้ำเตือนไม่เบือนบิดคิดสงสัย

ว่า เรามีมิตรจิตมิตรใจ

ยิ้ม กันไว้ให้ทราบมิตรภาพมี"

Morning exercise 17/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (1)

ชื่นชอบบทกลอนดีๆค่ะ ฝากติดตาม

https://www.gotoknow.org/posts/587698