สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘๖) หนทางสู่ความมั่งมี

"อดทน บนทางยากลำบากสู้

อดออม รู้ดูรับเก็บทรัพย์สิน

อดเปรี้ยวไว้กินหวาน ซาบซ่านลิ้น

คือ เพชรนิลจินดาพาโชคดี

หนทาง ที่มีค่าน่ายกย่อง

แห่ง ครรลองปองใจให้สุขศรี

ความ อดทนอดออมน้อมฤดี

มั่งมี ชี้คุณค่าน่าฝึกตน"

Morning exercise 15/3/58

รัชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)