สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๘๑) สติปัญญา

"มี ชีวิตคิดกว้างรู้ทางแก้

สติ แท้แน่ใจไม่ใหลหลง

ทุก ทิศทางวางไว้ให้มั่นคง

ย่างก้าว ลงจงนำทำสิ่งดี

มี วิชาความรู้คู่ความคิด

ปัญญา ติดชิดกายหมายศักดิ์ศรี

ทุก คืนวันสรรค์สร้างทางชีวี

กิจกรรม มีที่ทำสำเร็จจริง"

Morning Exercise 11/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)