Subacute care ใน HA Forum 2015

Sukajan
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อเป็นรายการเสวนาเรื่อง ทิศทางอนาคต Subacute Rehabilitation กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

วิทยากร 1. คุณอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ( สปสช )

2.พ.ญ.พรรณวดี สารวนางกูร ( โรงพยาบาลสุรินทร์ )

3 น.พ.ศุภศิลป์ จำปานาค ( โรงพยาบาลสระบุรี )

ผู้ดำเนินรายการ พ.ญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ( ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู )ประเด็นคำถามที่จะพูดคุยในงาน HA ดังนี้

ถามคุณอรจิต

1.ประวัติความเป็นมาของงาน subacute rehab

2. Stake holder มีใครบ้าง

3. ระบบการเบิกจ่ายเป็นอย่างไร

4.ความก้าวหน้าของระบบนี้ในสองปีที่ผ่านมา

ถามวิทยากรอีกสองท่าน

1.เล่าประสบการณ์ของแต่ละแห่งว่าทำอะไรไปบ้าง

2. เตรียมตัวอย่างไร

3. ความร่วมมือของทีม

4. มีความภาคภูมิใจอะไรไหม

5. อุปสรรค มีอะไรบ้าง จัดการอย่างไร

6. จะพัฒนาต่อไปอย่างไร

ถามภาพรวมทุกคนในอนาคตจะนำเข้าสู่นโยบายระดับชาติได้อย่างไร

จะเชื่อมโยงกับ long term care ได้ไหมอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Rehabความเห็น (1)

เขียนเมื่อ