​พระสงฆ์และวัดพุทธบ้านเรา...ปล่อยนานไปคงไม่เหลืออะไร


สภาพการณ์ของผู้สืบทอดศาสนาพุทธบ้านเมืองเราขณะนี้ อยู่ในภาวะเสื่อมถึงขีดสุด เราๆชาวพุทธต่างพากันอดสูและสะเทือนใจกับสภาพที่ต้องพบเห็น ไม่น่าเชื่อว่าจะตกต่ำได้ถึงปานนี้ จนต้องออกมาสะท้อนเรื่องราวของสงฆ์บางส่วนที่เราพบเห็นว่า..... มิได้มีเจตนาลบหลู่แต่ประการใด /เตือนใจ เจริญพงษ์

พระสงฆ์และวัดพุทธบ้านเรา...ปล่อยนานไปคงไม่เหลืออะไร

เตือนใจ เจริญพงษ์

สภาพการณ์ของผู้สืบทอดศาสนาพุทธบ้านเมืองเราขณะนี้ อยู่ในภาวะเสื่อมถึงขีดสุด เราๆชาวพุทธต่างพากันอดสูและสะเทือนใจกับสภาพที่ต้องพบเห็นและได้ยินได้ฟัง แต่ละวันแต่ละเรื่อง ล้วนเกิดจากการผิดศีล ผิดธรรม ทั้งการครองตนของพระสงฆ์และกิจการของวัดที่ประกอบกิจต่างๆ พากันหลงทิศหลงทาง ฝุ่นตลบด้วยเรื่องคาวๆ และการมอมเมา ทั้งปาฎิหารย์และเชิงพาณิชย์อย่างขาดสติสัมประชัญญะ

อนิจจา….พระสงฆ์ไทย อะไรจะขนาดนั้น และยิ่งทวีความเสียหายรุนแรงขึ้นเรื่อยๆหลายเรื่องหลายประการ อาทิ

-พระสงฆ์ติดยาเสพติด

-พระสงฆ์ขายยาบ้า

-พระสงฆ์มั่วสีกา

-พระสงฆ์ขับเบนซ์เที่ยวสถานเริงรมย์

-พระสงฆ์เดินโซเซเพราะเหตูกอดโถยาดอง

-พระสงฆ์อุบอิบเงินชาวบ้านทำบุญ

-พระสงฆ์ตุ้ยเด็ก

-พระสงฆ์มั่วกันเอง

-พระสงฆ์มอมเมาปาฎิหารย์ให้ชาวบ้าน เช่น พระใบ้หวย พระสร้างสิ่งก่อสร้างปาฎิหารย์

-พระสงฆ์ขยันหาเงินสร้างกิจกรรมเรี่ยไรเงินตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าวัด

-พระสงฆ์ร่วมมือกับร้านค้าเหมาอาหารบิณฑบาตรรายวันแปลงเป็นเงิน

-พระสงฆ์ยืนคุมเชิงหัวมุมตลาด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านใส่บาตร

-พระสงฆ์นั่งตุ๊กๆให้ชาวบ้านใส่บาตร

-พระสงฆ์ขยันบอกบุญชาวบ้านที่มาทำบุญที่วัดตลอดปี

-พระสงฆ์ไม่ยอมเหลือต้นไม้ในวัดแม้แต่ต้นเดียว เพราะใช้พื้นที่สร้างปาฎิหารย์จนไม่เหลือสภาพของธรรมชาติ และความร่มเย็นที่จะให้ชาวบ้านสัมผัสกับการพอเพียง

-พระสงฆ์ขยันปลุกเสกพระ ปีละหลายๆรุ่น

-พระสงฆ์บริหารจัดการที่ดินวัดได้เก่งราวกับเป็นบริษัทจัดสรรขายบ้าน

-เป็นต้น

เรื่องราวข้างต้นมิได้ทำให้ชาวพุทธที่เข้าวัดเกิดการสุขใจและกายเลย อยากบอกว่าพวกเราชาวพุทธรู้สึกเศร้าใจและเสื่อมในวิธีคิด และการปฎิบัติที่พระสงฆ์กระทำครั้งแล้วครั้งเล่า เพราะสิ่งที่สังคมคาดหวังจากพระสงฆ์และวัดพุทธ คือ

-การครองตนของสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

-การอยู่อย่างพอเพียงของสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

-การปฎิบัติกิจของสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา

-การบริหารจัดการวัด จัดสถานที่ให้ร่มรื่น ไม่มอมเมาเรื่องปาฎิหารย์

-เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ควรเรียนรู้และใส่ใจที่จะเผยแพร่คำสอนทางธรรมให้ชาวบ้านทุกชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

-เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ควรหยุดกระทำเรื่องการเรี่ยไรเงินจากปากประตูเข้า ยันประตูออกนอกวัด

-เจ้าอาวาสและพระสงฆ์ควรหยุดกระทำการบิณฑบาตรที่ไม่งาม เช่น การหมุนเวียนอาหารทีชาวบ้านใส่บาตรแล้ว เอาไปขายให้แม่ค้า ซึ่งเห็นกันทั่วชนิดไม่อายฟ้าดิน นั่งอยู่บนรถตุ๊กๆในระหว่างบิณฑบาตร การยึดหัวหาดทำเลตลาด เคร่งครัดช่วงเวลาบิณฑบาตร มิใช่ 9โมงเช้า หลวงพี่เดินบิณฑบาตรอยู่เลย

-เจ้าอาวาสควรหมั่นดูแลความประพฤติของพระสงฆ์ที่ทำผิดจารีตเคร่งครัด

-เป็นต้น

แค่นึกเรื่องที่พระสงฆ์กระทำผิด ไม่งามตาและเหมาะสมแก่การเคารพก็เหนื่อยแล้ว แม้ว่าพระสงฆ์บ้านเราจะกระทำเรื่องเสียหายมากมาย เราชาวพุทธก็ยังเข้าวัดพาลูกพาหลานไปทำบุญกันตลอด เราจะทำแต่สิ่งดีๆในการทำบุญกับพระสงฆ์ ทั้งข้าวของเงินทองทำกันเต็มที่ ไม่ว่าเป็นวันเกิด วันครบรอบการตาย วันพระ วันขัตฤกษ์ ต่างๆ เพราะการเข้าวัดทำบุญเป็นวิถีชิวิตของเรามานานแล้ว สิ่งที่พบเห็นกันตลอด เช่น วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น ชาวพุทธส่วนใหญ่พากันหลั่งใหลเข้าวัดจนแน่นศาลาเพื่อทำบุญให้จิตใจสงบ ทำให้กับบุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว ส่วนใหญ่เจ้าอาวาสจะจ้องบอกบุญกันอย่างเดียวจนแทบไม่ได้ยินคำสอนที่เตือนใจชาวพุทธสักเรื่องเดียว

เมื่อไหร่พระสงฆ์จะหยั่งรู้ว่าชาวบ้านเขาคิดอะไรอยู่ในใจบ้างนะ เผื่อว่าท่านจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางดีขึ้น หากหวังพึ่งมหาเถรสมาคม หรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดระเบียบสงฆ์ และมอบโจทย์ง่ายๆไม่กี่ข้อให้เจ้าอาวาสและพระสงฆ์รู้หน้าที่หลักในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีหวังต้องรอกันอีกหลายภพ

คำตอบของชาวพุทธบ้านเราตอนนี้ ก็คือตัวใครตัวมัน ใครใฝ่ดีก็แสวงหาคำสอนของพระปฎิบัติหลายๆองค์ ที่เขียนสอนไว้ในหนังสือ ซึ่งมีถมไป บางเล่มดีมากๆก็แบ่งปันกัน แล้วน้อมนำมาปฎิบัติให้เป็นมงคงกับชีวิตและครอบครัว เอ…เห็นทีพระสงฆ์จะอยู่ไม่ค้ำฟ้าเสียแล้ว อาจเข้าข่ายของไม่ดีคัดทิ้งไป ก็หวังว่าต่อไปพระสงฆ์และวัดไทยจะเร่งแข่งกันทำดี ให้ชาวบ้านนับถือ แถมจาอยู่ได้ยาว ผู้คนหลั่งไหลมาสวดมนต์ ฟังธรรมกันเนืองแน่น ….สาธุ สาธุ สาธุ

คำสำคัญ (Tags): #พระสงฆ์และวัดพุทธบ้านเรา...ปล่อยนานไปคงไม่เหลืออะไร/เตือนใจ เจริญพงษ์#สภาพการณ์ของผู้สืบทอดศาสนาพุทธบ้านเมืองเราขณะนี้ อยู่ในภาวะเสื่อมถึงขีดสุด เราๆชาวพุทธต่างพากันอดสูและสะเทือนใจกับสภาพที่ต้องพบเห็น#ล้วนเกิดจากการผิดศีล ผิดธรรม ทั้งการครองตนของพระสงฆ์และกิจการของวัดที่ประกอบกิจต่างๆ พากันหลงทิศหลงทาง ฝุ่นตลบด้วยเรื่องคาวๆ และการมอมเมา ทั้งปาฎิหารย์และเชิงพาณิชย์อย่างขาดสติสัมประชัญญะ#แค่นึกเรื่องที่พระสงฆ์กระทำผิด ไม่งามตาและเหมาะสมแก่การเคารพก็เหนื่อยแล้ว#เมื่อไหร่พระสงฆ์จะหยั่งรู้ว่าชาวบ้านเขาคิดอะไรอยู่ในใจบ้างนะ เผื่อว่าท่านจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางดีขึ้น#หวังพึ่งมหาเถรสมาคม หรือสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดระเบียบสงฆ์ และมอบโจทย์ง่ายๆไม่กี่ข้อให้เจ้าอาวาสและพระสงฆ์รู้หน้าที่หลักในการเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มีหวังต้องรอกันอีกหลายภพ
หมายเลขบันทึก: 587064เขียนเมื่อ 4 มีนาคม 2015 20:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 2 เมษายน 2015 14:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง