สอนคอมเชิงสร้างสรรค์

ในบางครั้งการสอนบรรยาย เนื้อหาเกี่ยวกับส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ก็ไม่ค่อยน่าจะสนใจเท่าไหร่ สำหรับเด็กเล็ก ๆ วันนี้(20/02/2015) ก็เลยให้เด็กใช้ความคิดสร้างสรรค์วาดรูปคอมพิวเตอร์ของตนเอง กิจกรรมนี้ ผลลัพธ์คือ "เด็กสำราญ งานสำเร็จ" ค่ะ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ความเห็น (0)