การสอนกระบวนการ


ในแวดวงทางการศึกษาทุกวันนี้ พบว่าการสอนให้นักเรียนรู้จักกระบวนการหาคำตอบนั้น สำคัญมากกว่าคำตอบ เพราะคำตอบคือการจำ แต่ยิ่งกว่าความจำ นั้นคือการนำไปใช้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถสอนผู้เรียนของเราให้รู้จักการนำไปใช้ได้เมื่อไหร่ นั่นคือเป้าหมายแล้ว คือนักเรียน จะเกิดปัญญา ส่วนตัวแล้วเด็กในศตวรรษนี้มีพลังในตัวเยอะ ครูเร้าพลัง เพื่อให้เขาสร้างกระบวนการหาความรู้ด้วยตัวเอง ตัวอย่าง นักเรียนใช้กระดานหมากรุกเพื่อหาผลคูณ

ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ คือ พบว่าเมื่อนักเรียนทราบวิธีการหาคำตอบแล้ว มีผลลัพธ์การเรียนรู้ดังนี้

1) เด็กมีสมาธิ และคิด

2) เด็กทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่กันทำงานได้

3) เด็กทราบว่าเมื่อกระบวนการผิด สามารถหาทางแก้ไขได้ด้วยตัวเอง และทราบว่าผิดตรงไหน แก้ไขอย่างไร

4) เด็กสามารถถ่ายทอด หรือสอนงานให้เพื่อนได้ (ระดับปิรามิดความรู้อยู่ในขั้นสูง มากกว่าการบรรยาย หรือการ

สอนบอก)
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ความเห็น (0)