.....มีคำพูดหนึ่ง...ที่เพื่อนคนหนึ่ง บอกว่า "เราไม่มีโอกาสที่จะกลับไปบ้านเกิด เพื่อช่วยเพื่อนกระตุ้นโครงการ"สำนึกบ้านเกิด" เพราะเรามีครอบครัวอยู่ที่ภาคกลาง ...."

......ก็อยากจะบอกเพื่อนว่า..." ไม่ว่าเพื่อนจะอยู่แห่งหน ตำบลใด อยู่ในภาคใด อยู่ในต่างประเทศ หรืออยู่ในโลกนี้ " เพื่อนก็สามารถช่วยบ้านเกิดได้ เพียงแต่......เพื่อน....เปิดใจตนเอง พร้อมที่จะให้โอกาสตนเอง ให้โอกาสกับรุ่นน้อง ๆ หรือ....เพื่อนเคยคิดว่าจะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้อง ๆ แค่6 เดือน หรือ 1 ปี ต่อครั้ง ต่อปี ก็เพียงพอแล้ว ..ไปดูแล และไปเห็นความเปลี่ยนแปลง สิ่งต่าง ๆ ที่บ้านเกิดแล้วประสานความร่วมมือกันต่อไป.....