UKM-8 : การพัฒนาทุนมนุษย์ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 1
ผู้เล่า : เรวดี รุ่งจตุรงค์
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การพัฒนาทุนมนุษย์ในคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         คุณเรวดี รุ่งจตุรงค์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทำงานในคณะนี้มา 30 ปี การทำงานของมนุษย์มี 3 ระดับ คือ ระดับผู้นำ ระดับผู้ร่วมงาน และระดับล่าง

การทำงานในระดับผู้นำ
         คุณเรวดีได้ทำงานกับคณบดีหลายท่าน ตั้งแต่ท่านแรกจนถึงปัจจุบันโดยแต่ละท่านก็มีจุดเด่นแตกต่างกัน เช่น
         - เริ่มจากคุณหมออารีย์ มีจุดเด่นทางด้านความเป็นผู้นำที่มีอารมณ์ขันในแก้ปัญหา ไม่เครียด
         - คุณหมอรจิต มีจุดเด่นทางด้านความเอื้ออาทร ความอบอุ่น (พ่อ – ลูก) 
         - คณบดีหลายท่าน ต่อมา มีวิสัยทัศน์ในการทำงานซึ่งทันต่อยุคปัจจุบัน ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่สำคัญ คือผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสำคัญ ให้เกียรติ รักและเอื้ออาทรต่อระดับล่าง ซึ่งจะทำให้ได้ใจ และความร่วมมือเต็มที่

การทำงานในระดับเพื่อนร่วมงาน
         - ในการทำงานผู้ร่วมงานต้องมีความรักและความจริงใจต่อกัน โดยมีการจัดโครงการเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทั้งหมดประมาณ 400 คน ทำให้เขาเข้าใจกัน และมีความสุขในการทำงาน

การทำงานในระดับล่าง
         - ระดับล่างต้องหาเพชรให้เจอ เช่น มีเจ้าหน้าที่การเงินท่านหนึ่ง เมื่อมีผู้ร่วมงานไปติดต่องานก็จะไม่ค่อยยิ้ม แต่เก่งมาก  ซึ่งคุณเรวดีสังเกตได้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านนี้ “มีแววเป็นเพชร” เนื่องจากเขาเก่งด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้นคุณเรวดีจึงได้ให้รับผิดชอบงานด้านนี้ของหน่วยงาน ซึ่งเขาภูมิใจมาก สุดท้ายมีคนมาพึ่งเขาให้เขาช่วยเหลือ  ทำให้เขารู้สึกว่าตนเป็นคนมีคุณค่า ภาคภูมิใจ มีคนมาฟัง เข้ามาหาเพื่อขอความช่วยเหลือเขามากขึ้น เขาก็มีความสุขในการทำงาน ยิ้มแย้มแจ่มใส หน่วยงานได้รับประโยชน์มาก

การทำงานร่วมกับคุณหมอ 
         - ผู้ที่มีอาชีพทางด้านแพทย์มักมีอีโก้สูง (คิดว่าตนเองเก่งกว่าเหนือกว่าผู้อื่น) ถ้าเรามีความจริงใจต่อกันแล้ว มีอะไรก็พูดกันตรงๆ “ชอบก็บอกว่าชอบ ไม่ชอบก็บอกว่าไม่ชอบ” “แต่หากว่าทำอะไรไม่ถูกต้อง ก็บอกกัน ครั้งต่อไปจะได้ไม่ทำเช่นนี้อีก” การแสดงออกด้วยความจริงใจซึ่งกันและกัน ให้เกียรติกัน ทำให้เราทำงานกันอย่างมีความสุข

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ความมุ่งมั่น
         2. ความจริงใจ
         3. ความเอื้ออาทร
         4. เห็นคุณค่าของคน
 

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ 
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#เรวดี#รุ่งจตุรงค์

หมายเลขบันทึก: 58644, เขียน: 11 Nov 2006 @ 12:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาตรวจสอบข้อมูลครับ
  • คุณเรวดี ทำหน้าที่เป็นประธานกลุ่ม 3 ในการ ลปรร.ครับ
  • ผมและคุณขวัญทำหน้าที่คุณลิขิตครับ
  • ให้ผู้เล่าตรวจทาน 3 รอบกว่าจะลงตัวออกมาเป็นบันทึก