UKM-8 : การปรับหน่วยงาน การจัดคำให้เหมาะกับงาน


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 2 เรื่องเล่าที่ 8
ผู้เล่า : จริยา ปัญญา
จาก : มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง : การปรับหน่วยงาน การจัดคำให้เหมาะกับงาน

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         การย้ายคน การปรับโครงสร้างของหน่วยงานและการปรับคนให้เหมาะสมกับงาน ย้ายงานโดยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต้องอาศัยความเข้าใจ การยอมรับ การมีส่วนร่วมจากผู้ให้ รับผลกระทบ ต้องทำให้เขาเห็นประโยชน์ รู้สึกท้าทายในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการยอมรับและให้กำลังใจช่วยเหลือให้การปรับเปลี่ยนสำเร็จด้วยดี

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การรับฟังความคิดเห็น  
         2. การระดมความคิดเห็น  
         3. มีเป้าหมายในการดำเนินการที่ชัดเจน  
         4. การจัดคนเข้าสู่งานให้เหมาะสมต้องอาศัยความใจเย็นโน้มน้าวให้เห็นประโยชน์ถึงการปรับเปลี่ยน  
         5. ให้โอกาสคนที่มีผลกระทบมามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล เสนอความคิดเห็น  
         6. ให้คนทำงานมีส่วนร่วมในการคิดจะทำให้การทำงานได้รับการยอมรับ  

คุณลิขิต
         1. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
         2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#ปัญญา#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#จริยา#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization

หมายเลขบันทึก: 58635, เขียน: 11 Nov 2006 @ 11:52 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)