ควรทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยการคว่ำแป้นพิมพ์ลงแล้วเคาะเบา ๆ