ภาษาอื่นๆที่นอกจากภาษาไทย มีความจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในปัจจุบันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีน ซึ่งนักศึกษาที่กำลังจะจบไปหากมีความรู้พื้นฐานภาษาเหล่านี้ ก็จะได้เปรียบในการได้รับโอกาสเข้าทำงานกับบริษัทต่างชาติ ซึ่งตอนนี้ดิฉันก็กำลังเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ได้มากที่สุด ซึ่งน่าเสียดายมากที่ก่อนหน้านี้ดิฉันไม่ได้ใส่ใจที่จะศึกษาภาษาเหล่านี้เลย แต่ตอนนี้คิดว่ายังไม่สายที่จะเริ่มต้นใหม่กับมันค่ะ