จัดเตรียมพื้นที่ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

17/02/58 จัดเตรียมพื้นที่...ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ฯ. คลีนิคเกษตรเคลื่อนที่..และ หน่วยแพทย์ พอ.สว.วันที่ 18 ก.พ. 58 ณ วัดเนินตากแดด ต.หนองบอน อ.บ่อไร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า ประจำวัน



ความเห็น (1)

ป้ายแสดงคลินิกเกษตรเคลื่อนที่