14/1/2558

วันนี้โรงเรียนปิดแต่ดิฉันได้รับมอบหมายให้ไปดูแลนักเรียนที่ต้องไปดูการสาธิตการไถ่กลบข้าวของ เทศบาลตำบลสองแคว โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีครูไปช่วยดูแลนักเรียน 1-2 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาววระชยา แกงเขียว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)