กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 24/11/57

นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานั้นก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด


ทุกวันจันทร์ของแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดยจะให้นักเรียนทุกระดับชั้นเข้ามารวมกันในห้องประชุม โดยแต่ละสัปดาห์จะมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิและการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆภาพในโรงเรียน การจัดกิจกรรม การมอบรางวัล ในสัปดาห์นี้ก็เป็นการพูดถึงนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าไปแข่งขันกีฬาของเทศบาล ไม่ว่าจะเป็นกีฬาตระกร้อ วิ่ง ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เป็นต้น ซึ่งนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬานั้นก็ได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุด แม้จะได้รางวัลบ้างไม่ได้รางวัลบ้าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวธิดารัตน์ แก้วสิงห์สุ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)