บิกคลีนนิ้งเดย์ (20/01/58)

วันนี้เป็นวันบิกคลีนนิ้งเดย์ โรงเรียนร่วมกับ ปตท. ทำการทำความสะอาดโรงเรียนทั้งหมด ใช้เวลาทั้งวัน ทำความสะอาดและเตรียมการประเมินของ 5 ส. ด้วยซึ่งวันนี้ผมได้ทำความสะอาดห้องอาเซียนซึ่งเป็นห้องที่นั่งทำงานอยู่ และห้องคอมพิวเตอร์ ห้องอาเซียนก็จะทำการตกแต่งเพิ่มเติมด้วย ติดรูปภาพสื่อต่างๆ ล้างพัดลม ขัดโต๊ะที่มีรอยปากกา ดูดฝุ่น และจัดโต๊ะให้เรียบร้อย ห้องคอมพิวเตอร์ก็จะทำการดูดปุ่น ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ และพัดลม
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)