UKM-8 : การพัฒนางานวิชาการสำหรับหน่วยงานในยุคเริ่มต้น

  ติดต่อ


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 2 เรื่องเล่าที่ 7
ผู้เล่า : นิรมล รังสยาธร
จาก : มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
เรื่อง : การพัฒนางานวิชาการสำหรับหน่วยงานในยุคเริ่มต้น

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         มน. พะเยา ในช่วงเริ่มแรกขาดแคลนบุคลากร ดังนั้นอธิการบดีสุจิน จินายน รวมทั้งท่านอธิการบดีคนต่อมา (รศ.มณฑล สงวนเสริมศรี) จึงนำนิสิตมาเป็น TA และพัฒนาให้ไปศึกษาต่อเพื่อมาเป็นอาจารย์ ต่อมา มน.พะเยาใช้นิสิต ที่ไปศึกษาต่อเพื่อเป็นอาจารย์พบว่าบุคลากรมีความรักและความผูกพันกับสถาบันมาก

         ปัจจุบันมีบุคลากรเพิ่มมากขึ้น มีคนสนใจจะมาเป็นอาจารย์กับมน.พะเยามากขึ้นทั้งที่จบจาก ปริญญาเอก หรือจากต่างประเทศก็มี

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. การให้กำลังใจ  
         2. พัฒนาคนในท้องถิ่น เพื่อมาพัฒนางาน  

คุณลิขิต
         1. ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร
         2. นางสาวสิริกาญจน์ ยอดบุรี

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 58614, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#นิรมล#รังสยาธร

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)