Contact

แผนการสอนภาษาไทย

  รวมแผนการสอน  

1.  ใบงานภาษาไทย

2.  กิจกรรมในการเรียนการสอน

3.  การวัดผลประเมินผล

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 58613, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Flowers: 5, Comments: 39, Read: Click

Tags #วิทยาศาสตร์#ภาษาไทย

Recent Posts 

Comments (39)

ปาริชาติ เรือนวิน
IP: xxx.175.235.197
Written At 

ใบงานภาษาไทย

ananorn
IP: xxx.175.152.227
Written At 

ขอความอนุเคาระห์ ขอแผนการสอนวิชาภาไทย ป.1 (รายปี)หรือแบบแบ่งภาคเรียนก็ได้ ต้องการด่วนที่สุด เป้นครูมือใหม่ ...ขอขอบคุณคะที่ให้ความกรุณา

นัสรีน
IP: xxx.12.73.20
Written At 

อยากได้แผนการสอนภาษาไทย ป.6 ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

วนิดา พันโนราช
IP: xxx.128.121.178
Written At 

แผนการสอนป.2

SOPHA02
IP: xxx.31.67.253
Written At 

สวัสดีคะ หนูอยากได้ใบงานและแผนการสอนของชั้น ป.5 และ ป.6 คะ พอจะให้ความกรุณาเมตตาหนูได้ไหมคะ

ขอความอนุเคาระห์ ขอแผนการสอนวิชาภาไทย ป.2 รายปีหรือแบบแบ่งภาคเรียนก็ได้ ต้องการมาก

เป็นครูใหม่ ...ขอขอบคุณคะในความกรุณา

วนิดา พันโนราช
IP: xxx.10.137.217
Written At 

แผนป.2

ภิรมย์พร วิไลลักษณ์
IP: xxx.174.24.5
Written At 

ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ( พาที ) ป.6 ด้วยค่ะ ...หวังว่าคงกรุณาด้วยนะคะ ..ขอบพระคุณมากค่ะ

จอมขวัญ
IP: xxx.123.14.130
Written At 

แผนการสอนป.2คะด่วนๆนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าคะ

อริสา บุตรดามา
IP: xxx.113.18.15
Written At 

ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.4-6 แบบแบ่งภาคหรือรายปีก็ได้ค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

จิราการณ์ จันทร์แก้ว
IP: xxx.122.93.3
Written At 

อยากดูแผนภาษาไทย ป.2 ของหนังสือกระทรวงศึกษาธิการค่ะ เรื่องโรงเรียนต้นไม้

KONGTONG
IP: xxx.157.217.238
Written At 

อยากได้แผนภาษาพาที ของกระทรวงศึกษาธิการค่ะ

mnogn
IP: xxx.25.40.237
Written At 

อยากได้แผนด้วยค่ะ

nan
IP: xxx.26.187.84
Written At 

ขอแผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.2 รายปีหรือแบบแบ่งภาคเรียนก็ได้ ขอบคุณมากค่ะ

nid
IP: xxx.183.121.25
Written At 

ขอความอนุเคราะห์ขอแผนการสอนภาษาไทย ชั้นป.2 รายปีคะ ขอขอบคุณมากคะ

แอน
IP: xxx.172.156.60
Written At 

อยากได้แผนการสอนภาษาไทยเพิ่มเติม ป1-3 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ขอแผนการสอนภาษาไทยชั้น ป.2 แบบรายปีหน่อยนะคะ โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ

ศิริประภา
IP: xxx.123.217.123
Written At 

ขอใบงานและแผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.5 หลักสูตร2551ค่ะ ขอบคุณนะคะ

ขอใบงานภาษาไทย+กิจกรรมในการเรียนการสอน+การวัดผลประเมินผล ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.93.152.188
Written At 

ขอขอบคุณค่ะ

IP: xxx.172.145.210
Written At 

แผนการสอนป.2

IP: xxx.19.66.13
Written At 

ขอแผนภาษาไทยป.1 หลักดสูตรปี่51ด้วยครับผู้ครูใหม่

999
IP: xxx.93.232.4
Written At 

มีตัวอย่างข้อสอบ ภาษาไทยป.2มั้ยค่ะ

eb
IP: xxx.172.199.254
Written At 

ขอใบงานและแผนการสอนวิชาภาษาไทย ป.5 หลักสูตร2551ค่ะ ขอบคุณนะคะ

ครูนรา
IP: xxx.173.209.135
Written At 

ตอนนี้มีความจำเป็นที่ต้องใช้แผนการสอนภาษาไทย ป.6 เทอม2 ด่วนขอความกรุณาด้วยนะค่ะ

ปานทิพย์
IP: xxx.84.248.175
Written At 

ขอแผนการสอนภาษาไทย ป.1 2551 ด้วยค่ะ เพิ่งสอน ป.1 ครั้งแรก ยังไม่มีประสบการณ์ ขอบคุณค่ะ

ศศิธร
IP: xxx.26.249.201
Written At 

ขอแผนภาษาไทย และใบงาน ป.5 หลักสูร 51 เทอม 2 ด้วยค่ะ เพิ่งเริ่มสอน ปีแรกประสบการณ์มีน้อยมากค่ะ ขอบคุณในความกรุณา มากค่ะ

วิทยา
IP: xxx.172.199.254
Written At 

ขอบคุณมากๆครับ

เบญจมาศ
IP: xxx.172.199.254
Written At 

อยากได้แผนการสอนป.2 ค่ะ

เชษฐ์
IP: xxx.180.238.37
Written At 

ขอแผนภาษาไทย ป๔ ด้วยครับ

ขอคุณครับ

IP: xxx.93.157.51
Written At 

ขอบคุณ

 

ดรุณี
IP: xxx.93.198.25
Written At 

ขอแผนภาษาไทยป.2ด้วยคะ

เชาวณีย์ เดชศักดาพร
IP: xxx.122.73.197
Written At 

อยากได้แผนการสอนภาษาไทยป.2ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หลักสูตร51

aaa
IP: xxx.89.93.213
Written At 

ขอแผนภาษาไท

ระยอง เพ็ญศรี
IP: xxx.206.245.108
Written At 

อยากได้แผนการสอนภาษาไทยป.2ชุดภาษาเพื่อชีวิต ภาษาพาที หลักสูตร51

me
IP: xxx.214.209.65
Written At 

thanks

golf
IP: xxx.120.164.114
Written At 

อยากได้แผนภาษาไทย ป.4 ภาษาพาที 2551 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ครูเอกชน
IP: xxx.49.249.186
Written At 

อยากได้แผนภาษาไทยและใบงาน ป.3 ชุดภาษาเพื่อชีวิต ขอบคุณคะ

lucky
IP: xxx.52.93.223
Written At 

ขอแผนการสอนภาษาไทยรายปี ป.2 ของกระทรวงด้วยครับ