คำกล่าวรายงาน โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


คำกล่าวรายงาน

โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบอน

ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

โดย นางอุบลรัตน์ ธีรจันทรางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด

**********************************************************

เรียน ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

ดิฉัน ในนามของเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันนี้

ดิฉันขอกราบเรียนรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานดังต่อไปนี้ จังหวัดตราด มีประชากร 223,382 คน (สองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปดสิบสองคน) ผู้สูงอายุ 33,765 คน ( สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าคน) ซึ่งมีผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้สูงอายุในพื้นที่ห่างไกล ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช ทำสวนผลไม้ ยางพารา สับปะรด และประมง ทำให้ต้องโดนแสงแดด ลมแรง และเศษฝุ่นปลิวเข้าตาเป็นเวลานาน จึงประสบปัญหาเป็นโรคเกี่ยวกับดวงตาจำนวนมาก เช่น ต้อลม ต้อกระจก ต้อเนื้อ อีกทั้งยังขาดการดูแลเอาใจใส่ จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้
ตาบอด ในผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

อีกทั้ง จังหวัดตราด มีจักษุแพทย์ที่มีความชำนาญทางด้านสายตาจำนวนน้อย ทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล จึงขาดโอกาสในการเข้ารับการรักษา ทำให้ปัญหาความผิดปกติทางด้านสายตาทวีความรุนแรงขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย ในการนำโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ในชนบท ให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ให้ทั่วถึงและเป็นที่รู้จัก

การดำเนินโครงการครั้งนี้ ในส่วนของสภากาชาดไทย นำโดยแพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้ดำเนินโครงการเพื่อทำการผ่าตัดรักษาให้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อกระจก อาการเกี่ยวกับเปลือกตาและผู้มีปัญหาด้านการมองเห็น และในส่วนของผู้สนับสนุนโครงการในครั้งนี้ ได้แก่นายแพทย์ชรัตน์ วสุธาดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด และนายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอบ่อไร่

สำหรับการดำเนินโครงการนี้ คณะแพทย์โรงพยาบาลบ่อไร่และคณะเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่ ได้ทำการสำรวจ และคัดกรองผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอบ่อไร่ ใน 5 ตำบล จำนวน 360 ราย ได้แก่ ตำบลบ่อพลอย จำนวน 100 ราย ตำบลช้างทูน จำนวน 40 ราย ตำบลด่านชุมพล จำนวน 34 ราย ตำบลหนองบอน จำนวน 156 ราย และตำบลนนทรี จำนวน 30 ราย
แยกตามกลุ่มอายุได้ดังนี้ คือ กลุ่มอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป จำนวน 265 ราย กลุ่มอายุตั้งแต่ 31 ปี ถึง 60 ปี จำนวน 90 ราย และกลุ่มอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 5 ราย และจัดส่งรายชื่อเพื่อรอรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วย รอรับการผ่าตัดรักษาจากคณะจักษุแพทย์ขอสภากาชาดไทยต่อไป

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ได้เป็นประธานเปิดโครงการฯ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธีและผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ จักเป็นพระคุณยิ่ง

หมายเลขบันทึก: 585856เขียนเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 11:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2015 11:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท