247 กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ

วันที่ 28-29-30 มกราคม 2558 กศน.อำเภอคลองหลวง จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่

ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ณ รร.จปร จังหวัดนครนายก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)ความเห็น (0)