Sport day การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม (ภาคเรียนที่ 2/2557)

ในการแข่งขันกีฬาสีที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม มีการเดินขบวน ที่มีการตกแต่งจากการสร้างสรรค์ ร่วมแรงร่วมใจของนักเรียน มีความสวยงามเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความสามัคคี และมีความพยายาม เพื่อที่จะแสดงความสามารถของตนเองให้ออกมาอย่างเต็มที่เลยครับ

เนื่องด้วยที่โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม มีนักเรียนที่มาจากจังหวัดต่าง ๆ มากมาย ทั้งภาคเหนือ กลาง ใต้ อีสาน ในการเดินขบวนจึงมีความหลากหลายตามเอกลักษณ์ของแต่ละที่

มีการแข่งขันในหลายประเภทกีฬา ทั้งฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล และกีฑา ซึ่งมีทั้งในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมต้นและมัธยมปลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)