นาย ไธพัตย์ ศิริสุวรรณ


ครู
วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน
Username
thaipats7
สมาชิกเลขที่
197019
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

๑. พ.ศ. ๒๕๓๖ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๒. พ.ศ. ๒๕๓๙ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์-คอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๓. พ.ศ. ๒๕๔๑ จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) วิชาเอกไฟฟ้าสื่อสาร จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๔. พ.ศ. ๒๕๕๔ จบการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Education (M.ed.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

๑. ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ - พ.ศ. ๒๕๔๓ ทำหน้าที่ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

๒. ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ - พ.ศ. ๒๕๔๘ ทำหน้าที่ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

๓. ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - พ.ศ. ๒๕๕๘ ทำหน้าที่ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกุมภวาปี ตำบลปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

๔. ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน ทำหน้าที่ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Social Network

FACEBOOK|GOOGLE+|TWITTER

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี