การติดตั้ง Kompozer บน ubuntu 12.04 ขึ้นไป

การติดตั้ง Kompozer บน ubuntu 12.04 ขึ้นไป

การติดตั้ง Kompozer โปรแกรมสร้างเว็บแบบ wysiwyg บน ubuntu 12.04 ขึ้นไป โดยการติดตั้งครั้งนี้จะติดตั้งผ่านเทอร์มินอลโดยการกด Ctrl+Alt+T พร้อมกัน
1.ติดตั้งไฟล์อ้างอิงต่าง ๆ ก่อนเป็นอันดับแรก
$ sudo apt-get install libatk1.0-0 libc6 libcairo2 libfontconfig1 libfreetype6 libgdk-pixbuf2.0-0 libglib2.0-0 libgtk2.0-0 libidl0 libnspr4 libnss3 libpango1.0-0 libpng12-0 libstdc++6 libx11-6 libxft2 libxinerama1 libxrender1 libxt6 zlib1g
2.ติดตั้งแพ็คเกจที่สำคัญ 2 ไฟล์โดยการติดตั้งตามลำดับดังนี้
สำหรับ 32 bit
$ wgethttps://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/kompozer-data_0.8%7Eb3.dfsg.1-0.1ubuntu2_all.deb
$ wgethttps://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/kompozer_0.8%7Eb3.dfsg.1-0.1ubuntu2_i386.deb
$ sudo dpkg -i kompozer-data_0.8~b3.dfsg.1-0.1ubuntu2_all.deb
$ sudo dpkg -i kompozer_0.8~b3.dfsg.1-0.1ubuntu2_i386.deb

สำหรับ 64 bit
$ wgethttps://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/kompozer-data_0.8%7Eb3.dfsg.1-0.1ubuntu2_all.deb
$ wgethttps://launchpad.net/ubuntu/+archive/primary/+files/kompozer_0.8%7Eb3.dfsg.1-0.1ubuntu2_amd64.deb
$ sudo dpkg -i kompozer-data_0.8~b3.dfsg.1-0.1ubuntu2_all.deb
$ sudo dpkg -i kompozer_0.8~b3.dfsg.1-0.1ubuntu2_amd64.deb

ที่มา launchpad.net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบเครือข่ายความเห็น (0)