บันทึกที่ 8 แข่งขันโคมลอย (7/11/57)

แข่งขันโคมลอย (7/11/57)

วันนี้มีการแข่งขันโคมลอย ที่นักเรียนช่วยและสามัคคีกันทำโคมลอยตั้งวันลอยกระทงแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาศได้ปล่อยโคมลอย เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีฝนตก และอากาศชื้น ไม่เหมาะแก่การปล่อยโคมลอย


ครูก็มาช่วยทำนะ

การทำโครมจะทำกันเป็นระดับชั้น หรือเป็นห้อง แล้วแต่ห้องไหน ชั้นไหน จะส่งเข้าแข่งขัน การทำโคมลอยจะใช้กระดาษค่อยข้างมาก และเป็นกระดาษที่บาง และฉีกง่าย ซึ่งจะต้องมีความระมัดระวังและใจเย็น ๆ ในการทำ ดิฉันเห็นถึงความพยายามของนักเรียนและตั้งใจในการทำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงการทำ และความร่วมมือร่วมใจกันทำ ถึงผลการแข่งขันจะออกมาเป็นเช่นไรแต่นักเรียนทุกคนก็ทำเต็มที่ และทำด้วยใจ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)