บันทึกที่ 4 กิจกรรมอัฉริยะจรรยา มาทำกระบองทอดกัน (29/10/57)

กิจกรรมอัฉริยะจรรยา มาทำกระบองทอดกัน (29/10/57)

วันนี้เป็นวันพุธ ซึ่งทุก ๆ สัปดาห์วันพุธโรงเรียนแห่งนี้จะมีกิจกรรมอัจฉริยะจรรยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้เรียนเป็นฐานแต่ละฐานจะมีทุกกลุ่มสาระวิชา ซึ่งนักเรียนก็จะแบ่งคละชั้นกันไป ซึ่งดิฉันก็ได้อยู่ในฐานของวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ซึ่งฐานนี้ก็จะแบ่ง เป็น เกษตร, เทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์), ทำอาหาร

วันนี้จะเป็นการสอนนักเรียนในเรื่องของการทำอาหาร ซึ่งวันนี้ได้ทำ กระบองทอดที่ทำมาจากฝักทอง นักเรียนทุกคนได้ดู

คุณครูสาธิตวิธีการทำ และนักเรียนก็ปฏิบัติตามได้ดี ช่วยเหลือและทำกันเป็นกลุ่ม และดิฉันก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้นักเรียนด้วย


อาหารที่ออกมาซึ่งมีรสชาติอร่อยและน่ารับประทานเป็นอย่างมาก นักเรียนทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้ทำอาหาร ซึ่งฐานนี้ก็เป็นฐานที่นักเรียนชอบและประทับใจเพราะได้ทั้งทำเอง และได้ชิม

อร่อยจริง ๆ ค่ะ รับประกัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)