บันทึกที่ 3 โรงเรียนชลประทาน (ปัญญาพลอุปถัมภ์) ที่ฝึกสอนแห่งใหม่ (28/10/57)

โรงเรียนชลประทาน (ปัญญาพลอุปถัมภ์) ที่ฝึกสอนแห่งใหม่ (28/10/57)

เทอมนี้เป็นภาคเรียนที่ 2 ของการฝึกสอน ณ โรงเรียนแห่งใหม่นี้ ชื่อว่าโรงเรียนชลประทานผาแตก (ปัญญาพลอุปถัมถ์) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่บรรยากาศดีมาก ๆ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักมีระเบียบวินัย เวลาจะไปกินข้าว หรือไปเรียนคาบต่อไปนักเรียนทุกคนจะต้องเดินไปให้เป็นระเบียบ เป็นแถว เวลาจะกินข้าวทั้งนักเรียนและครูจะต้องล้างจานของใครของตัวเอง ซึ่งเป็นฝึกให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบ และเมื่อนักเรียนได้เห็นครูทำก็รู้สึกเป็นแบบอย่างที่ดี

ซึ่งวันแรกที่ดิฉันได้ไปฝึกสอนโรงเรียนนี้ก็เป็นบรรกาศใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากโรงเรียนเก่า นักเรียนเพิ่มมาขึ้น ชั้นที่ได้ฝึกสอนก็เป็นชั้นมัธยมที่โตกว่าชั้นประถม และคุณครูที่พร้อมจะให้คำแนะนำ และก็ได้แนะนำตัวหน้าเสาธง ซึ่งดิฉันตื่นเต้มมาก ๆบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกทดลองสอนของนางสาวสายชล เจริญศรี ...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)