บทความกับการอ้างอิง เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

T-Tikk
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้มีโอกาสช่วยอาจารย์ บรรณาธิการวารสารฉบับหนึ่ง โดยช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงเพื่อใช้ในการตีพิมพ์วารสารวิขาการ แต่พบว่ามีงานส่วนหนึ่งที่ยังมีการอ้างอิงที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงจีงสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม และพบบทความที่ รศ. สุรินทร์ ขนาบศักดิ์ ท่านได้เขียนประเด็นที่สำคัญไว้อย่างน่าสนใจ เพื่อให้เตือนใจก่อนส่งผลงานวิชาการในการตีพิมพ์วารสาร เลยนำมาฝากกัน ไว้เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยนะค่ะ ch_article.pdf

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาการมนุษย์ 2550ความเห็น (0)