คำกล่าว เปิด-ปิด การชุมนุมรอบกองไฟ

ป.ปริญญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คำกล่าวเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

ในการชุมนุมรอบกองไฟในคืนนี้ ของพี่น้องลูกเสือที่รักทั้งหลาย ผมเชื่อว่าไม่ได้เกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้เพียงอย่างเดียว เพราะจากทิศเหนือจรดทิศใต้ จากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตก ยังมีพี่น้องลูกเสือทั่วโลกกำลังเข้าค่ายพักแรมและชุมนุมรอบกองไฟเช่นเดียวกับพวกเราในขณะนี้ ขอเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและมวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสถิตย์อยู่ในค่ายลูกเสือแห่งนี้ จงดลบันดาลให้การชุมนุมได้สำเร็จเรียบร้อยด้วยดี ขอให้กิจการลูกเสือไทยจงเจริญรุ่งเรืองสืบไปอยู่ชั่วกาลนาน โดยไม่มีวันเสื่อมคลาย สิ่งใดที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อกิจการลูกเสือไทย ขอให้ถูกทำลายจนหมดสิ้น ขอให้ผู้ร่วมชุมนุมทุกคนจงประสบความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

ข้าพเจ้าขอเปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ของเครือข่ายตำบลคลองชำอุ่น ณ บัดนี้

คำกล่าวปิดการชุมนุมรอบกองไฟ

การชุมนุมรอบกองไฟที่จบลงไปแล้วเป็นบทเรียนและกิจกรรมที่สำคัญของลูกเสือทุกประเภท ทุกระดับจะขาดเสียมิได้ เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ และร่างกายที่ได้เคร่งเครียดจากการฝึกอบรมมาหลายวัน ให้เกิดความสนุกสนานส่งเสริมให้ช่วยกันคิดช่วยกันแสดงออก โดยไม่เคอะเขิน ใช้ความสามารถเฉพาะตัวออกมาแสดงให้ปรากฏถึงแม้ว่าจะมีเวลาเตรียมการไม่มากนัก ทุกหมู่แสดงได้ดี ให้ความสนุกสนานเป็นคติ ส่งเสริมให้รักชาติ สามัคคี นับว่าได้ผลคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป ควรแก่การจะได้รับการชมเชยทั่วกัน ( เรื่องที่เป็นคติ สั้น ๆ …...ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที)

บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ข้าพเจ้าขอปิดการชุมนุมรอบกองไฟ ณ บัดนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sarasuknaความเห็น (0)