การเปลี่ยนขนาด HDD ใน VirtualBox

tomzt
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เริ่มจากการเข้าสู่ Command Prompt ใน Windows หรือ เข้าสู่ Terminal ใน OSX พิมพ์คำสั่ง

VBoxManage modifyhd "path-of-disk-file" --resize 40000

VboxManage modifyhd = คำสั่งในการแก้ไขขนาด HDD

"path-of-disk-file" = ที่อยู่ของ Disk ที่ต้องการแก้ไข

–resize 40000 = คำสั่งในการเปลี่ยนขนาด โดย 40000 คือ ขนาดที่ต้องการเปลี่ยนไป

ตัวอย่างการใช้

VboxManage modifyhd "/Users/rmuti/VirtualBox VMs/XP/XP.vdi" --resize 40000

ที่มา การเปลี่ยนขนาด HDD ใน VirtualBox

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พื้นที่แบ่งบันความรู้ความเห็น (0)