บันทึก เมื่องานที่ทำสำเร็วเรียบร้อย (6/2/58)

เมื่องานที่ทำสำเร็จเรียบร้อยในส่วนของงานที่จะส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการจัดการเข้าเล่ม ห่อแฟ้ม เตรียมส่งทุกอย่างภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 หลังจากงานทุกอย่างเสร็จพร้อมส่งแล้ว ก็จะได้ทุ่มเทให้กับการสอนได้อย่างเต็มที่และช่วยเหลืองานทางวิชาการฝ่ายนวัตกรรมของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)