ลำดับความสำคัญของงานหลัก ในการประกอบธุรกิจ

ในการประกอบธุรกิจหรือประกอบกิจการของตัวเองนั้น ถือได้ว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคนในปัจจุบัน โดยจะเป็นธุรกิจที่แตกต่างกันไปตามความถนัด ความชื่นชอบของแต่ละบุคคล ในที่นี้จะพูดถึงลำดับงานหลักๆที่สำคัญของธุรกิจในแต่ละช่วง โดยงานหลักๆจะมีดังนี้ 1.การบัญชี 2.การจัดการ 3.งานธุรการ 4.การเงิน 5.งานบริหารงานส่วนบุคคล 6.การผลิต 7.การขายและการตลาด

ซึ่งงานหลักที่สำคัญในแต่ละช่วงของธุรกิจจะมีดังนี้

ในช่วงแรก คือช่วงที่เริ่มเปิดกิจการได้ปีแรกๆ งานหลักที่ต้องให้ความสำคัญก่อนคือ การขายและการตลาด ,การผลิต ,การบัญชี ,การจัดการ เพราะในช่วงแรกนั้นสินค้าอาจเป็นสินค้าที่ใหม่ หรือตัวเจ้าของธุรกิจเองอาจมีประสบการณ์ไม่มากนักดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมไปถึงการบัญชีและการจัดการซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับธุรกิจเริ่มแรก

ในช่วงกลาง คือช่วงปีกลางๆที่ได้ดำเนินธุรกิจ งานหลักที่ต้องให้ความสำคัญก่อนคือ การขายและการตลาด ,การเงิน เพราะในช่วงกลางของการประกอบธุรกิจนั้นจะเป็นช่วงที่สินค้าติดตลาด ยอดขายปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มกำลังการผลิต ดังนั้นจึงต้องมีการขยายตัวทางธุรกิจซึ่งจะหนี้ไม่พ้นเรื่องการหาเงินทุนเพิ่มเพื่อนำมาลงทุนขยายธุรกิจ การเงินจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในช่วงกลาง

ในช่วงหลัง คือช่วงปีหลังๆของการดำเนินธุรกิจ งานหลักที่ต้องให้ความสำคัญก่อนคือ การขายและการตลาด ,งานบริหารงานส่วนบุคคล ,การเงิน ,การบัญชี เพราะในช่วงหลังนั้นธุรกิจจะค่อนข้างมีขนาดใหญ่ดังนั้นจึงอาจมีพนักงานจำนวนมากดังนั้นงานบริหารงานส่วนบุคคลจึงมีส่วนสำคัญ รวมไปถึงในช่วงหลังของการดำเนินธุรกิจนั้นจะมีคู่แข่งเข้ามาจำนวนมากดังนั้นการพัฒนาสินค้าหรือวิจัยต่างๆจึงเป็นเรื่องที่ควรทำซึ่งจะส่งผลให้ต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ

โดยจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ช่วงของการดำเนินธุรกิจนั้นสื่งที่สำคัญเหมือนกันคือ การขายและการตลาด เพราะ ธุรกิจนั้นจะอยู่ไม่ได้หรือดำเนินธุรกิจตามปกติไม่ได้หากไม่สามารถขายสินค้าได้ดังนั้นการขายและการตลาดจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกช่วงของการดำเนินธุรกิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระความเห็น (0)