บันทึก ทัศนศึกษา ระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ณ วัดชัยมงคล (25/12/57)


การไปทัศนศึกษากับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3 ณ วัดชัยมงคล ได้มีกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา มีการฟังบรรยาย การเรียนรู้ในแต่ละจุดภายในวัดไชยมงคล นอกจากนี้ยีงมีกิจกรรมให้เด็กได้ทำบุญไหว้พระ

ปล่อยนกปล่อยปลา เด็กร่าเริงและสนุกสนาน ได้ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เขาได้เรียนรู้ นอกเหนือจากในหนังสือและในห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)