บันทึก การทำความสะอาดห้องนวัตกรรม (15/1/58)

การทำความสะอาดหน้าห้องนวัตกรรม เนื่องจากเป็นห้องที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจำนวนมาก มีทั้งสายไฟ สายอินเทอร์เน็ท รวมทั้งปลั๊กไฟ ดังนั้นการทำความสะอาดภายในห้องนวัตกรรม จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดที่จะทำให้อุปกรณ์ภายในห้องเสียหายน้อยที่สุด ส่วนมากการทำความสะอาดในห้องนี้มักจะใช้เครื่องดูดฝุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)