บันทึก การแบ่งกลุ่มนักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอค่านิยม 12 ประการ (19/1/58)


การแบ่งกลุ่มนักเรียนถ่ายคลิปวิดีโอค่านิยม 12 ประการ ให้นักเรียนจับกลุ่มช่วยกับสร้างคลิปวิดีโอเกี่ยวกับค่านิยม 12 ประการ ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรมที่ครูผู้สอนได้สอนในภาคเรียนนี้ คือ โปรมแกรม Corel VideoStudio Pro เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในด้านการวิดีโอ ผลงานการสร้างวิดีโอของนักเรียนจะถูกจัดแสดงในงานวิชาการของโรงเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)