ทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็น

โรงเรียนศึกษาสงเคราะเชียงใหม่ได้มีกิจกรรมจากทาง SuperBook มาทำกิจกรรมเลี้ยงอาหารเย็นน้อง ๆ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ อีกทั้งยังให้ชมภาพยนต์การ์ตูน เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนานมากเลยครับ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์แก่น้อง ๆ โดยถ้วนหน้า ครับ ผมมีภาพบรรยากาศในงานมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)