ฤกษ์งาม...วันเริ่มต้นก่อสร้าง"มหาวิทยะเจดีย์" ตอน : ขั้นตอนและพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเจดีย์(2)


ก่อนพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างมหาวิทยะเจดีย์ จะเริ่มขึ้น ในเวลา 09.09 น ของวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 นั้น ได้มีการเตรียมความพร้อมและทบทวนพิธีการและขั้นตอนต่างๆ จาก พระภิกษุสงฆ์พม่า

..

ภาพถ่าย : พระทนดาละ และพระป๊อบปาลามมะ กับกำลังพูดเตรียมความพร้อมกับพุทธศาสนิกชนชาวพม่า และชาวมอญ ก่อนพิธีการวางศิลาฤกษ์จะเริ่มขึ้น


และก่อนพิธีจะเริ่มขึ้น พระเดชพระคุณ พระราชไพศาลมุนี เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) เจ้าอาวาสวัดโมกขธรรมาราม พร้อมกับตัวผู้เขียนได้เข้าร่วมในพิธี โดยพระเดชพระคุณเจ้า ท่านได้รับการนิมนต์เข้านั่งในอาสนะที่จัดเตรียมไว้ในปะรำพิธี ซึ่งปะรำพิธีดังกล่าวจัดทำขึ้นอย่างเรียบง่าย ภายในมีพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก สถาปัตยกรรมแบบพม่า จากเมืองมัณฑเลย์ วางเป็นองค์พระประธาน และข้างพระพุทธรูปดังกล่าวมีเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ตามประเพณีของชนชาติพม่า ประกอบไปด้วย มะพร้าว(ที่มีแขนงเส้นปลายชี้ขึ้นไม่หัก) กล้วยน้ำว้า หมากพลู ดอกไม้ธูปเทียนและธงกระดาษตราสัญญลักษณ์แทนความเชื่อต่าง ๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้บรรจุอยู่ภายในชามสีขาวใบใหญ่ และข้างๆ กันนั้นมีน้ำสะอาดบรรจุแก้วใส จำนวน 3 ใบ ตั้งอยู่บริเวณหน้าพระพุทธรูปหินอ่อน.....

..

ภาพถ่าย : ปะรำพิธีแบบเรียบง่ายที่สร้างขึ้นให้ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ซึ่งพุทธศาสนิกชาวพม่าจัดทำขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ในพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมหาวิทยะเจดีย์ ณ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ภาพถ่าย : สิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ ที่ใช้ในพิธีกรรม หน้าพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ภายในปะรำพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..

จากการสังเกตุบริเวณโดยรอบพิธี พบว่า มีการวางสิ่งของเครื่องเซ่นไหว้ เช่นเดียวกันกับภายในปะรำพิธี ตรงบริเวณ มุมทั้งสี่ของรั้วที่สร้างขึ้นล้อมรอบบริเวณพิธี สิ่งต่าง ๆ ที่เห็นเหล่านี้ เป็นพิธีกรรมและความเชื่อของคนพม่า อย่างเช่นมะพร้าว(ที่มีแขนงเส้นปลายชี้ขึ้นไม่หัก) เป็นสัญญลักษณ์แสดงความสำเร็จ สิ่งของเซ่นไหว้เหล่านี้ ตั้งขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ เหล่าเทวดาอารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง ให้ช่วยปกปักษ์รักษา ป้องกันเภทภัยและอันตรายต่าง ๆ ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ไม่ให้เข้าสู่พิธีกรรมดังกล่าว

..

ภาพถ่าย : เครื่องเซ่นไหว้ บริเวณ มุมทั้งสี่ ของรั้วที่สร้างขึ้นล้อมรอบบริเวณพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างมหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..

ส่วนบริเวณด้านหน้าปะรำพิธีมีกลุ่มพุทธศาสนิกชนชาวพม่า - ชาวมอญ อยู่จำนวนหนึ่ง ที่นั่งสงบเรียบร้อยรวมตัวกันอยู่ภายในพิธี เพื่อเตรียมการในขั้นตอนต่อไป และโดยรอบปะรำพิธีนั้นหนาตาไปด้วยฝูงชนที่ส่วนใหญ่จะเป็นคนพม่า คนมอญ และมีคนไทยส่วนหนึ่งในชุมชนรอบ ๆ วัด เข้ามาร่วมอยู่ในบริเวณงานพิธีครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

..


ภาพถ่าย : กลุ่มคนไทยจำนวนหนึ่งในชุมชน หมู่ที่3 บ้านดอนเกลี้ยง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เข้าร่วมงานบุญในครั้งนี้

..

พิธีการเริ่มต้น...ด้วยเสียงสวดมนต์จากพระสงฆ์พม่า เสียงมนต์ที่ได้ยินนี้มีสำเนียงการสวดและท่วงทำนองแตกต่างกันกับเสียงสวดมนต์ของพระสงฆ์ไทย แต่หากตั้งใจฟังดีๆ แล้วพบว่า..ภาษาที่ใช้ในการสวดมนต์นั้นคือภาษาบาลีเหมือนกัน ต่างกันที่ท่วงทำนอง การเว้นวรรคถ้อยคำและจังหวะเสียงหนักเบาของภาษาที่พระสวด...

..

ภาพถ่าย : พุทธศาสนิกชนชาวพม่า ชาวมอญ ที่นั่งฟังสวดในปะรำพิธี ก่อนที่จะถึงขั้นตอนสำคัญในการวางศิลาฤกษ์สร้างมหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม

ภาพถ่าย : บรรยากาศบริเวณโดยรอบพิธีฯ อีกมุมหนึ่ง ก่อนที่จะมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาร่วมในงานพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยะเจดีย์

..

หลังจากพิธีสวดมนต์จบสิ้นลง พระทนดาละ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ผู้ดำเนินการในขั้นตอนของการทำพิธีกรรมทางศาสนาได้มอบอิฐสี ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แทนสีประจำวันเกิดของหลุมบริวารจำนวน 8 หลุม ที่อยู่รายรอบ หลุมวางศิลาฤกษ์ อิฐสีต่างๆ จำนวน 8 ก้อนนั้นถูกมอบให้กับผู้เป็นตัวแทนคนเกิดในแต่ละวัน

พุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่เป็นตัวแทนของคนที่เกิดประจำวันเกิดทั้ง 8 วันได้ตั้งแถว เดินเวียนขวาไปโดยรอบบริเวณพิธี ซึ่งถือได้ว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาของคนพม่า โดยจะสังเกตุเห็นว่ามีการเดินถืออิฐสีประจำวันเกิดในแต่ละวัน เดินนำหน้าขบวนพร้อมด้วยกลุ่มตัวแทนของคนพม่าที่เดินเรียงแถว ก้มหน้า ด้วยความสงบนิ่ง ก่อนที่จะเดินเข้าไปหยุดรอ ณ หลุม ประจำวันเกิดที่ตัวเองถืออิฐสีประจำวันในแต่ละหลุมทั้ง 8 หลุม

..

ภาพถ่าย : กลุ่มตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวพม่าที่เดินเวียนรอบบริเวณลานพิธีวางศิลาฤกษ์

(เป็นที่น่าสังเกตุว่า ชายสัญชาติพม่าจะนุ่งโสร่งโทนสีน้ำตาล แต่หากเป็นชายสัญชาติมอญจะนุ่งโสร่งสีแดง

ส่วนผู้หญิงมองไม่เห็นความแตกต่าง)

..


บรรยากาศ ณ เวลานี้เต็มไปด้วยความสงบนิ่ง และความตั้งอกตั้งใจของผู้อยู่ในพิธีกรรมดังกล่าว

..

ภาพถ่าย: หลังจากเดินจนครบตามพิธีกรรมทางศาสนาของพม่าแล้ว กลุ่มตัวแทนพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เดินเข้าตามหลุมประจำวันเกิดของตัวเอง เพื่อรอเวลาวางศิลาฤกษ์

..

เมื่อถึงฤกษ์ยามอันเป็นมงคลเวลา 9.09 น. ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์และฝ่ายฆราวาส ซึ่งนั่งอยู่ในปะรำพิธีได้เดินมายังหลุมเอกสำหรับวางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ ในการนี้ การสื่อภาษาเป็นไปด้วยความเข้าใจกันจากภาษากายมากกกว่าภาษาพูด

..

ภาพถ่าย : ความพร้อมและฤกษ์ยามอันเป็นมงคล เวลา 9.09 น พร้อมที่เริ่มพิธีวางศิลิฤกษ์ สร้างมหาวิทยะเจดีย์

..

โดยประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชไพศาลมุนี และฝ่ายฆราวาสได้แก่ นายพงศ์เพชร์ แสงศรี (ผู้เขียน)ได้ร่วมกันทำพิธีวางศิลาฤกษ์มหาวิทยะเจดีย์ วัดโมกขธรรมาราม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

..


ภาพถ่าย : พระราชไพศาลมุนี ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ การสร้างมหาวิทยะเจดีย์(เจดีย์ไทย-พม่า) รับมอบอิฐสีขาว(สัญญลักษณ์แสดงความสะอาด สว่าง และบริสุทธิ์ .......จากพระทนดาละ พระภิกษุสงฆ์ชาวพม่า เพื่อวางในหลุมศิลาฤกษ์

..

ขั้นตอนการวางศิลาฤกษ์ ผู้เขียนซึ่งอยู่ในหลุมศิลาฤกษ์ร่วมกับพระราชไพศาลมุนี เป็นผู้เทปูนผสมเสร็จที่เตรียมไว้ตรงตำแหน่งสำคัญกลางหลุม ซึ่งใช้เป็นที่สำหรับวางอิฐศิลาฤกษ์ที่ประธานในพิธีรับมาจากพระสงฆ์พม่า ในระหว่างที่พระเดชพระคุณเจ้าพระราชไพศาลมุนี ท่านได้ตั้งจิตบริกรรมเพื่อวางอิฐศิลาฤกษ์อยู่ในขณะนั้น ผู้เขียนก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ขอได้โปรดมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

และเมื่ออิฐศิลาฤกษ์ถูกวางเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนได้นำใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย สถานที่ซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านได้ทรงตรัสรู้ ซึ่งผู้เขียนเตรียมไว้ส่งมอบให้พระเดชพระคุณเจ้าฯท่าน วางทาบลงไปบนอิฐศิลาฤกษ์ที่ท่านได้วางไปก่อนหน้านั้น

รวมถึงสิ่งของบางส่วนที่ผู้เขียนเตรียมไว้ได้ถูกนำออกมาจากกระเป๋าเสื้อชุดข้าราชการที่ผู้เขียนสวมใส่ ได้แก่ เหรียญกษาปณ์จำนวน 9 บาท เหรียญพระเครื่องรูปไข่สีทอง ที่ผู้เขียนตั้งใจนำมาไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ รวมถึงพระเครื่องหลวงพ่อทวด วัดช้างไห้ และต่างหูทองคำที่พ่อและแม่ของผู้เขียนฝากมา ได้ถูกนำมาวางกดทับลงไปในเนื้อปูนผสมเสร็จใกล้ ๆ กันกับก้อนอิฐศิลาฤกษ์นั่นเอง

หมายเหตุไว้!! ใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดียนี้ ผู้เขียนได้รับมาจาก พระป๊อบปาลามมะ พระสงฆ์ชาวพม่าที่เป็นผู้ออกแบบการสร้ามหาวิทยะเจดีย์ ในครั้งนี้ ท่านมอบให้กับผู้เขียนหลังจากที่ผู้เขียนอาสาเป็นธุระจัดการให้ท่านในหลาย ๆ เรื่อง ทั้งเรีื่องของการต่อวีซ่าให้อยู่ต่อในประเทศไทยได้เพิ่มขึ้น หรือจะเป็นเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ที่ท่านร้องขอมา ท่านจึงมีเมตตามอบพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้กับผู้เขียนไว้สักการะบูชา ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า ...ใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ นี่คือ...สิ่งมงคลสูงสุดสิ่งหนึ่ง ซึ่งผู้เขียนขออธิษฐานจิตมอบใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ เป็นเครื่องสักการะบูชาอยู่คู่ไปกับมหาวิทยะเจดีย์ เจดีย์ไทย-พม่า ที่กำลังสร้างขึ้นที่วัดโมกขธรรมรามแห่งนี้ต่อไป

..

ภาพถ่าย : ภาพใบโพธิ์จากต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่พระป๊อบปาลามมะ มอบให้ผู้เขียนยังมีต่อ.....ฤกษ์งาม...วันเริ่มต้นก่อสร้าง"มหาวิทยะเจดีย์" ตอน : ขั้นตอนและพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเจดีย์(3)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกบุญ...ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (1)

เป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศไทยที่ผู้เขียนเพิ่งเขียนเสร็จอีกตอนหนึ่งหลังจากที่เขียนค้างไว้ร่วม 2 เดือน