สัปดาห์ที่ 3 (17-11-57) <ลุยสวน>

เริมต้นสัปดาห์ที่ 3 วันนี้ผมมีสอนในวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ซึ่งในวันนี้ผมได้นัดเด็ก ๆ ปลูกผักกับ ซึ่งผักที่เราปลูกกันคือผักบุ้งจีน โดนผมได้เป็นคนจัดเตรียมเมล็ดไว้ให้ เด็กต่าง ๆ ให้ความสนใจในการปลูกผักครั้งนี้เป็นอย่างมาก ต่างมารอที่จะเรียนในวิชาของผมกันพร้อมเพียงทุกคนเลยที่เดียว โดนก่อนเริ่มเรียนกันผมก็ได้อธิบายการปลูกให้กับนักเรียนว่า ขั้นตอนการปลูกต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งบ้างคนเคยปลูกพักมาแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายเป็นอย่างดี โดยผมให้เด็กจับคู่กันปลูกเผื่อที่จะได้ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลผัก ผมได้จัดวันให้เด็ก ๆ รดน้ำผักคือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ เพราะให้ผักเจริญเติบโตได้ดี ได้สอนการกำจัดวัชพืชให้กับเด็ก ๆ เพื่อที่จะให้เด็ก ๆ ได้กำจัดอย่างถูกวิธี เพราะวัชพืชจะแย่งสารอาหารจากผักขอเราทำให้ผักของเราเจริญเติบโตช้านั้นเอง ผมก็ได้เก็บภาพการพักผ่อนของเด็กหลังการปลูกผักเสร็จเรียบร้อยมาฝากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)