การอบรมเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปาก 2558

วัตถุประสงค์การอยรม เพื่อพัฒนาทันตบุคลากรให้เข้าใจหลักการและเขียนบทความวิชาการด้านสุขภาพช่องปากเพื่อการตีพิมพ์ ระหว่างวันที่ 8 -12 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ไม่มีค่าลงทะเบียน

หมดเขตสมัคร 20 เมษา 2558

ศึกษารายละเอียดก่อนสมัครจากโครงการด้านล่าง

NewWritingOH58.doc.zip


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน R2R for oral healthความเห็น (0)