ความเสี่ยงกับการลงทุน

ความเสี่ยงกับการลงทุน

คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าอัตราผลตอบแทนที่สูงจากการลงทุนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจนักลงทุนทุกท่าน แต่อีกสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนจำเป็นต้องคำนึงถึงก็คือความเสี่ยง การลงทุนใดๆ ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนของราคา หรือ ตราสารหนี้ก็มีความเสี่ยงว่าบริษัท ที่ออกตราสารหนี้อาจล้มละลาย ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มลงทุน นักลงทุนจำเป็นต้องทราบถึงประเภทของ ความเสี่ยง และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของตัวนักลงทุนเสียก่อน แต่ก่อนที่จะประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง เรามาทราบถึงประเภทของความเสี่ยงกันก่อน ซึ่งประเภทของ ความเสี่ยงมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภทหลักๆ

1.ความเสี่ยงทั่วไป

  • ความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนในระยะสั้น
  • ความเสี่ยงที่การลงทุนจะไม่ถึงเป้าหมาย

2.ความเสี่ยงเฉพาะ

  • ความเสี่ยงของอุตสาหกรรม
  • ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท
  • ความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ
  • ความเสี่ยงรายประเทศ


บทความโดย อาณพ ปานเดย์ ([email protected])

เรียบเรียงโดย ชิสา รัศมีสังข์ ([email protected])

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน apich_iceความเห็น (0)