กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗๕)

"อาทิตย์ จงสุขสันต์

ถึงวันจันทร์ จงสดใส

อังคาร ยิ้มละไม

พุธสุขใจ ทุกข์ไม่มี

พฤหัส สวัสดิ์ผล

ศุกร์เปี่ยมล้น พ้นราคี

เสาร์ชื่น รื่นฤดี

เจ็ดวันมี แต่สุขใจ"

4/1/58

เรือนสุภาภรณ์ เมืองตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)