บรรยายกาศการสอบ Pre O-Net ม.3 - ม.6

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่เดินหน้าเพิ่มคะแนน O-Net ให้กับนักเรียนในสังกัด จัดสอบ Pre O-Net หวังสร้างความตื่นตัวและฝึกทักษะในการทำข้อสอบ เหตุพบเด็กไม่ได้คะแนนส่วนหนึ่งเพราะฝนกระดาษผิด ไม่อยากอ่านคำถามเพราะยาว พร้อมจัดประชุมทำแผนยกระดับคะแนน O-Net

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)