บรรเทิงกับ วงดนตรี เดอะม้ง โรงเรียนศึกษาสงเคาระห์เชียงใหม่

วงดนตรีเดอะม้งจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ร่วมงานโครงการหลวงที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ภายในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการทางวิชาการเกษตรที่สูง การจัดสวนอังกฤษ แบบ Small Garden กิจกรรมการแสดงชนเผ่า ประกวดการทำอาหารจากผลผลิตโครงการหลวง การสาธิตอาหารโดยร้านอาหารชื่อดัง การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและเลือกซื้อผลิตผลสด ผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าหัตถกรรมชนเผ่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ไม้ประดับแห้ง.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายกานตพงศ์ อาจองกุล...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)