ข่าวปัญหาการศึกษา (4) แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง - จีรวรรณ

แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง
ชื่อเรื่อง : แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน                    ฉบับประจำวันพุธที่  1 เดือนพฤศจิกายน  ..2549  หน้า  27
.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยกรณีที่นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (....) เสนอแนวคิดให้ปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยขอให้มีหน่วยงานระดับกรมอยู่ภายใต้ สพฐ. เพราะหลายส่วนของระบบการศึกษาพยายามพูดถึงการเชื่อมโยง และต้องมีเอกภาพ ทั้งนี้ ไม่อยากให้โยนบาปให้แก่กัน โดยเฉพาะการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ มักโยนบาปให้แก่กันอยู่เสมอ เช่น ช่วงชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มักจะถูกมองว่าสอนเด็กหรือผลิตเด็กออกมาไม่ได้คุณภาพ ทำให้เมื่อก้าวขึ้นสู่ช่วงชั้นมัธยม จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา   "การศึกษาไทยในแต่ละระดับมีจุดอ่อน การแก้ไขจึงต้องทำอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจกัน และถึงเวลาที่การศึกษาทุกระดับต้องเรียนรู้ตัวเอง และทบทวนว่าตัวเองเข้าใจระบบการศึกษาดีหรือยัง
  ชื่อผู้บันทึก :  จีรวรรณ  เศวตพงษ์   วันที่  10 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จีรวรรณ เศวตพงษ์

คำสำคัญ (Tags)#จีรวรรณ

หมายเลขบันทึก: 58422, เขียน: 10 Nov 2006 @ 11:51 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)