GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ข่าวปัญหาการศึกษา (4) แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง - จีรวรรณ

แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง
ชื่อเรื่อง : แนะการศึกษาทุกระดับทบทวนตัวเอง แหล่งที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน                    ฉบับประจำวันพุธที่  1 เดือนพฤศจิกายน  ..2549  หน้า  27
.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยกรณีที่นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (....) เสนอแนวคิดให้ปรับปรุงโครงสร้างภายในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยขอให้มีหน่วยงานระดับกรมอยู่ภายใต้ สพฐ. เพราะหลายส่วนของระบบการศึกษาพยายามพูดถึงการเชื่อมโยง และต้องมีเอกภาพ ทั้งนี้ ไม่อยากให้โยนบาปให้แก่กัน โดยเฉพาะการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ มักโยนบาปให้แก่กันอยู่เสมอ เช่น ช่วงชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มักจะถูกมองว่าสอนเด็กหรือผลิตเด็กออกมาไม่ได้คุณภาพ ทำให้เมื่อก้าวขึ้นสู่ช่วงชั้นมัธยม จึงเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา   "การศึกษาไทยในแต่ละระดับมีจุดอ่อน การแก้ไขจึงต้องทำอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เห็นอกเห็นใจกัน และถึงเวลาที่การศึกษาทุกระดับต้องเรียนรู้ตัวเอง และทบทวนว่าตัวเองเข้าใจระบบการศึกษาดีหรือยัง
  ชื่อผู้บันทึก :  จีรวรรณ  เศวตพงษ์   วันที่  10 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): จีรวรรณ
หมายเลขบันทึก: 58422
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)