Dara Big cleaning day (9/01/58)

เริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ ชาวดาราวิทยาลัยทุกคนช่วยกันทำความสะอาดโรงเรียนครั้งใหญ่ ถึงแม้ว่าวันนี้ฝนจะตกทั้งวัน อากาศหนาวเย็น แต่นักเรียนทุกคนก็ไม่ไหวหวั่น ช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนของตนเอง บางส่วนมีตัวแทนห้องไปช่วยทำความสะอาดห้องพักครูและห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ของแต่ละระดับชั้น

และนี่ก็เป็นขวดน้ำของนักเรียนที่ช่วยกันเก็บไว้หลังจากที่ซื้อมากินน้ำหมดแล้ว พอได้จำนวนมากพอก็จะนำไปขาย เพื่อนำเงินมาไว้เป็นส่วนกลางของห้องเรียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)