ขอบเขตของ KM

ขอบเขต + เป้าหมาย KM

ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
ประกอบด้วย
1. การฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม
2. การสร้างศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จ.เพชรบุรี (ศูนย์นำร่อง 1 ศูนย์)
3. แผนพัฒนากลุ่มเกษตรกรที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานให้ได้มาตรฐาน
4. การออกเอกสารสิทธิ์ในการจัดทำที่ดิน
ขอบเขต KM ( KM Focus Area) ที่จะเลือกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี.. 2549 (ได้คะแนนสูงสุด)
คือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมาย  KM  (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.. 2549
ประกอบด้วย

1. องค์กรสามารถทำฐานข้อมูลด้านสหกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์(ศูนย์นำร่อง 1 ศูนย์)
2. องค์กรสามารถจัดทำฐานความรู้เกี่ยวกับวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์
3. องค์กรสามารถจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย KM (Desired State) เพียงเป้าหมายเดียว ที่ทีมงานจะเลือกดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณประจำปี พ.. 2549
คือ องค์กรสามารถจัดทำฐานข้อมูลด้านสหกรณ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ด้านเกษตรและสหกรณ์ โครงการหุบกะพงจังหวัดเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หมายเลขบันทึก: 58370, เขียน: 10 Nov 2006 @ 10:02 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 21:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)