Whai is Knowledge Management

  ติดต่อ

  Whai is Knowledge Management   

 Knowledge หรือความรู้  คือ
            ผลสรุปของสิ่งที่รู้ เป็นเนื้อหาของความจริง หลักการ และสารสนเทศในทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ความหมายของการจัดการความรู้

  • การบริหารจัดการองค์กรเพื่อมุ่งไปสู้การสร้างฐานความรู้แห่งองค์กรใหม่อย่างต่อเนื่อง
  • การสร้างองค์กรที่ให้การสนับสนุนความรู้
  • การอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกที่อยู่ในองค์กร
  • การสร้างเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีม
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชา344-493 SP (Knowledge Management Systems)   ดร.วิภาดา เวทย์ประสิทธิ์

 

 
     

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Class มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

หมายเลขบันทึก: 58367, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 15:44:32+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความหมายของkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)