วันนี้เป็นวันที่สองของการเรียน KM อาจารย์ได้ให้พวกเรามาสมัคร gotoknow เพื่อให้พวกเราได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน ในวันแรกที่เรียนพวกเราได้รู้จักว่า ความรู้คืออะไร การจัดการความรู้คืออะไร หลังจากนี้พวกเราคงได้รับความรู้ที่หลากหลายจากการที่มาเรียนรู้ในนี้ วันนี้มีเนื้อหาสั้นๆ สำหรับการเรียนรู้

ความรู้คือ ผลสรุปของสิ่งที่เรียนรู้ เป็นเนื้อหาของความเป็นจริง หลักการและสารสนเทศในทางธุรกิจ เป็นแนวทางในการปฎิบัติ

การจัดการความรู้คือ การนำความรู้ขององค์กรมาจัดระดับการทำประโยชน์เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญา