สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๓)

"ชีวิต เราเกิดมาคุณค่าล้ำ

มี คุณธรรมนำใจให้สดใส

ทาง ชีวิตลิขิตไปได้ดั่งใจ

เลือก วางไว้ให้ดีที่หมายปอง

มี ปัญญาพาใจใฝ่เป็นเลิศ

ทาง ประเสริฐเปิดไว้ไม่มัวหมอง

ออก ทางใหม่ไม่ตรมสุขสมปอง

เสมอ ทองแท้ให้ไม่กลัวไฟ"

Morning exercise 26/12/57

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)